Ademhalingstraining bewezen effectief bij astma

Een recent verschenen publicatie in de Lancet Respiratory Medicine toont aan dat ademhalingstraining een effectieve interventie is bij volwassenen met astma. Omdat deze trainingsvorm over het algemeen geen deel uitmaakt van de standaardzorg bij astma, kan deze bevinding een grote rol spelen in een verbetering van de behandeling van deze patiëntengroep.

 

Effectieve interventie

In het onderzoek, dat in Engeland werd uitgevoerd onder 656 volwassenen (17-70 jaar) met astma, werden drie interventies met elkaar vergeleken: ademhalingstraining onder begeleiding van een fysiotherapeut (drie sessies), ademhalingstraining door de patiënt zelfstandig (met boek en DVD) en standaardzorg (zonder ademhalingstraining).

De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat ademhalingstrainingen de kwaliteit van leven van astmapatiënten significant verbeterden vergeleken met de standaardzorg. Omdat ademhalingstrainingen slechts minimale zorgkosten met zich meebrengen, kan deze vorm van zorg dus ook vanuit kostenperspectief van meerwaarde zijn in de behandeling van astma.

 

Bron: KNGF