De meest aanbevolen zorgpolissen voor 2019

Ieder jaar selecteert onze beroepsgroep, het KNGF, de beste (aanvullende) polissen voor fysiotherapeutische zorg. De meest aanbevolen zorgpolissen voor 2019 vind je in de onderstaande tabel. Bron: defysiotherapeut.com

 

Polissen

Dit jaar kon het KNGF (slechts) 17 aanvullende polissen vinden die leveren wat zij beloven. Dat betekent dat de betreffende verzekeraar voor deze polissen geen medische selectie hanteert (je wordt dus toegelaten zonder dat naar je gezondheid wordt gekeken), dat je zelf mag bepalen naar welke zorgverlener je gaat (keuzevrijheid) en dat deze verzekeraar geen behandelindex hanteert.

De behandelindex is een instrument van de zorgverzekeraar die maakt dat een fysiotherapeut niet meer behandelingen dan een bepaald gemiddeld aantal voor een klacht mag geven. Dat betekent dat je fysiotherapeut soms de behandeling moet staken, terwijl je voor meer behandelingen verzekerd bent.

Onderstaande polissen voor dekking van de kosten van fysiotherapeutische behandelingen, geven wat zij beloven. Geen medische selectie, geen behandelindex, vrije keuze en geen verplicht klanttevredenheidsonderzoek door de fysiotherapeut. Je ziet naturapolissen en restitutiepolissen. Ze selecteerden de polissen die dekking geven voor 9, 12, 18, 27 en 36 behandelingen fysiotherapie.

 

Bron: Zorgverzekeringwijzer.nl

 

Criteria vergelijking zorgpolissen

Het KNGF vergeleek de beschikbare (aanvullende) zorgpolissen voor 2019 via het onafhankelijke www.zorgverzekeringwijzer.nl. Bij de selecties is uitgegaan van “man, 45 jaar, single” en de selectiecriteria:

  • keuzevrijheid
  • geen medische selectie
  • geen toepassing van behandelindex of -gemiddelde
  • geen toepassing van verplicht klanttevredenheidsonderzoek door fysiotherapeut

 

Pas op voor de behandelindex

Veel zorgverzekeraars hanteren een ‘behandelindex’ of een behandelgemiddelde. Deze index geeft aan wat het behandelgemiddelde van een praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde van de betreffende zorgverzekeraar. Door deze behandelindex worden fysiotherapeuten er op afgerekend als ze boven ‘het landelijk gemiddeld aantal behandelingen’ uitkomen dat zorgverzekeraars voor een bepaalde klacht hanteren. Fysiotherapeuten die meer behandelen kúnnen hierop afgerekend worden en dat kan voor een praktijk verstrekkende gevolgen hebben, tot het uitsluiten van een contract aan toe.

Tegen deze behandelindex wordt momenteel sterk geageerd door fysiotherapeuten. Hopelijk heeft dit spoedig effect en kunnen er volgend jaar meer zorgpolissen aanbevolen worden die geen behandelindex hanteren. Bij de analyse van de aanvullende verzekeringen voor 2019 heeft het KNGF alle zorgverzekeraars die de behandelindex of -gemiddelde hanteren uitgesloten. Bij de zorgpolissen die wij je aanbevelen voor 2019 is dus géén sprake van het toepassen van de behandelindex.

 

Ons advies

Het belangrijkste advies dat wij je willen geven: laat je goed informeren en doe ook zelf de polisvergelijking op www.zorgverzekeringwijzer.nl. Heb je vragen, dan kun je die ook altijd stellen aan één van onze fysiotherapeuten!