Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens

Claudicatio intermittens (CI), ook wel etalage benen genoemd, is de meest voorkomende symptoom van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). CI wordt gekenmerkt door artherosclerose in de bloedvaten naar en van de benen. De meest voorkomende klacht is pijn of kramp in de benen tijdens inspanning; verdwijnt in rust.

 

Enkele feiten op een rij

19% van de 55-plussers heeft een vorm van PAV, globaal komt dat neer op 800.000-1.000.000 personen in Nederland. Wereldwijd zijn er meer dan 200 miljoen mensen met PAV. Het percentage neemt toe met de leeftijd. Het komt net zoveel voor bij mannen als bij vrouwen en roken is de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van CI. In de nederlandse huisartsen praktijk zijn er gemiddeld 10 per 1000 nieuwe personen met PAV per jaar, hiervan is 1/3 deel symptomatisch. Dit komt neer op 25.000 nieuwe patiënten per jaar.

 

Klachten en gevolgen

CI kenmerkt zich door pijn of kramp in bil, dijbeen en / of kuit tijdens het lopen welke in rust binnen 10 minuten verdwijnt en bij volgende keer lopen opnieuw optreedt. Dit leidt tot beperkte loopafstand gepaard gaande met verminderd uithoudingsvermogen, verminderde spierkracht onderste extremiteiten en angst voor inspanning of pijn. Uit recent onderzoek is gebleken dat er ook sprake is van een afwijkend looppatroon (verminderde afwikkeling voeten) met verminderde balans wat weer leidt tot een verhoogd valrisico. Ook hebben CI patiënten een verminderde  kwaliteit van leven t.o.v. gezonde leeftijdgenoten en is de levensverwachting met 10 jaar verkort door een aanzienlijk verhoogd risico op hart- en/of herseninfarct.

 

Kosten

De kosten voor PAV in Nederland zijn berekend op 436,2 miljoen euro per jaar, waarvan 77% wordt besteed aan ziekenhuiszorg / medisch-specialistische zorg.

 

Behandeling

Op dit moment wordt in (inter)nationale richtlijnen een stepped-care benadering aanbevolen voor behandeling van CI patiënten. Hierbij is de eerste stap de conservatieve behandeling en bij onvoldoende resultaat kan een invasieve behandeling overwogen worden.

De conservatieve behandeling van CI bestaat uit 2 pijlers:

  1. CVRM door de huisarts (medicatie, adequate regulatie diabetes mellitus, hypertensie en leefstijladviezen)
  2. Symptomatische behandeling door een gespecialiseerde fysiotherapeut (gesuperviseerde looptraining ter vermindering van pijnklachten, vergroten loopafstand, verbeteren uithoudingsvermogen en kracht onderste extremiteiten en het stimuleren van een verantwoorde leefstijl)

 

Vergoeding vanuit basisverzekering

Bovenstaande informatie is uiteraard bij u bekend, maar weet u ook dat sinds januari 2017 de fysiotherapeutische behandeling voor patiënten met CI wordt vergoed vanuit de basisverzekering? Patiënten hebben de mogelijkheid om 37 behandelingen vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering. De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico. Huisartsen kunnen hiervoor een verwijzing uitschrijven. Dit heeft zelfs de voorkeur in het stepped-care beleid. Deze verwijzing dient de gradatie van Fontaine (Fontaine graad 2b) te vermelden.

Het is gebleken dat 80% van de patiënten tevreden is met de fysiotherapeutische behandeling.

Wat mag u van de fysiotherapie verwachten

  • Looptraining op loopband met eigen loopschema voor thuis in afbouwend schema betreffende de fysiotherapeutische begeleiding.
  • Motiverende gespreksvoeringstechnieken ter stimulatie van een verantwoorde leefstijl (stoppen met roken, gezond gewicht en gezonde voeding).
  • Gestandaardiseerde monitoring van de veranderingen middels een loopbandtest en vragenlijsten.

Gesuperviseerde looptraining is kosten effectief gebleken (uit wetenschappelijke studies) en kan een jaarlijkse kostenbesparing opleveren van 33 miljoen.

Onze praktijk is aangesloten bij ClaudicatioNet. Op de website van ClaudicatioNet kunt u een gespecialiseerde fysiotherapeut vinden.

Onze claudicatio therapeut: