Poliklinische revalidatiegeneeskunde

Op het gebied van fysiotherapie zijn wij al jarenlang een begrip in Vorden en omstreken. Maar ook PRNL Polikliniek Vorden is een onderdeel van onze zorgonderneming. PRNL staat voor Poliklinische Revalidatiegeneeskunde Nederland.

Informatie voor verwijzers

 

PRNL Polikliniek Vorden kan je helpen

PRNL Polikliniek Vorden kan je helpen wanneer er sprake is van een disbalans, dat wil zeggen dat de mate van je dagelijkse belasting (fysiek, psychisch of maatschappelijk) groter is dan je belastbaarheid. Dit kan zich op verschillende wijzen uiten:

 • Lichamelijk, via bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en minder conditie.
 • Psychisch, via stoornissen in bijvoorbeeld concentratie en geheugen of stemming en weerbaarheid.
 • Maatschappelijk, via problemen in je gezin / familie of op het werk.

 

Vaak is er een duidelijke oorzaak voor het optreden van een disbalans. Maar regelmatig zijn de klachten een gevolg van een optelsom van zaken (fysiek + psychisch + maatschappelijk). PRNL Polikliniek Vorden kan je door middel van een revalidatietraject helpen bij het hervinden van de balans in je leven.

 

Zorgverlening door PRNL Polikliniek Vorden – doel van een traject

Doel van een revalidatietraject is om de revalidant via praktische handvatten meer grip op zijn of haar leven te geven. Hiermee kan de revalidant weer meer balans in zijn / haar leven brengen. Mede afhankelijk van diagnose, geconstateerde stoornissen, beperkingen, participatieproblemen en doelstellingen van het revalidatietraject heeft de zorg niet alleen het karakter van ‘behandeld worden’, maar ook van een cursus. Hierbij wordt nagestreefd de revalidant eerst inzicht te geven in de factoren die hebben geleid tot de ontstane disbalans. Met deze kennis leert de revalidant op welke wijze hij / zij weer meer grip kan krijgen op de ervaren klachten (fysiek / psychisch) en beperkingen in het dagelijks leven.

 

Zorgverlening door PRNL Polikliniek Vorden – het traject

Revalidatiegeneeskundige zorg wordt volledig vergoed door je basisverzekering. Om deel te nemen aan een traject heb je een verwijzing nodig van:

 • je huisarts.
 • een medisch specialist.
 • een bedrijfsarts.

 

Heb je een verwijzing van je huisarts? Dan krijg je allereerst een consult bij een revalidatiearts. De revalidatiearts beoordeelt of er een indicatie is voor een vorm van poliklinische revalidatiegeneeskunde. Dit kan via de inzet van eerstelijns behandeldisciplines, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie of ergotherapie. Is er sprake van een complexe disbalans? Dan wordt er een multidisciplinair team ingezet met hierin diverse zorgprofessionals, zoals bijvoorbeeld:

 • een fysiotherapeut.
 • een ergotherapeut.
 • een maatschappelijk werker.
 • een psycholoog.
 • een logopedist.
 • een diëtist.

 

Dit team staat onder leiding van een revalidatiearts. Indien noodzakelijk, kan de revalidatiearts je ook doorverwijzen voor een consult in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Soms is alleen een advies aan je verwijzend arts voldoende. In het geval van een multidisciplinaire behandeling wordt gestart met een inventarisatiefase waarbij de klachten, stoornissen en beperkingen in het dagelijks leven nader in kaart worden gebracht. Daarna volgt de ‘behandelfase’ met daarbij als zwaartepunten:

 • informatie.
 • instructie.
 • het toepassen van het geleerde in het dagelijks leven.

 

Zorgverlening door PRNL Polikliniek Vorden – iets voor jou?

Voorbeelden van omstandigheden waarbij zich een disbalans tussen de belasting en belastbaarheid kan gaan ontwikkelen. Klachten, stoornissen en beperkingen in het dagelijks leven:

 • Na een ongeval
 • Na een beroerte
 • Na een hersenletsel
 • Restklachten na een oncologische behandeling
 • Bij een reumatische aandoening
 • Bij een orthopedische aandoening
 • Bij een neurologische aandoening
 • Bij een hart/long aandoening
 • Bij fibromyalgie
 • Bij SOLK (somatische onbegrepen lichamelijke klachten)
 • Bij een burn-out
 • Bij een postwhiplash syndroom

 

Bovenstaande klachten en aandoeningen zijn voorbeelden. Ben je benieuwd wat een revalidatietraject in jouw geval kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

 

Poliklinische Revalidatie Geneeskunde Nederland

 

 

Casemanager bij PRNL Polikliniek Vorden is: