Onze werkwijze

Afspraak maken

Voor een bezoek aan onze praktijk heb je geen verwijsbrief van je huisarts nodig. Je kunt bij klachten direct een afspraak maken met één van onze fysiotherapeuten.

Afspraak maken

 

Binnen 24-48 uur een eerste consult

Wij streven ernaar jou zo snel mogelijk te behandelen, zodat je ook sneller herstelt. In veel gevallen kun je binnen 48 uur bij ons terecht, vaak lukt het zelfs binnen 24 uur.

 

Eerste consult (intake)

Het doel van het eerste consult is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jouw klachten. De fysiotherapeut zal je daarom een aantal vragen stellen en lichamelijk onderzoeken doen. Aan de hand van deze gegevens wordt een diagnose gesteld en zal de fysiotherapeut een behandelingsplan maken. Meestal wordt meteen een afspraak gemaakt voor de eerste behandeling.

 

Neem bij het eerste consult het volgende mee:

  • een eventuele verwijsbrief van de huisarts.
  • een geldig legitimatiebewijs, zoals een rijbewijs, paspoort of ID-kaart.
  • het pasje van je zorgverzekering.

 

In het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) moeten wij als hulpverlener je toestemming hebben om je te kunnen behandelen. Deze toestemming hebben wij geregeld middels het ‘formulier verklaring toestemming fysiotherapie’. Dit formulier hoef je maar eenmalig in te vullen en te ondertekenen als wij je als nieuwe patiënt registreren.

 

Behandelingstraject

Allereerst zal de fysiotherapeut het voorgestelde behandelingsplan en de doelen met je bespreken en tevens een prognose (indicatief) geven over het aantal benodigde behandelingen / tijdspad. Gezamenlijk wordt ook gekeken of je zorgverzekering de behandelingen vergoed. Als dit niet het geval is, zal de fysiotherapeut de kosten aan je voorleggen.

 

Wij streven ernaar jou zo efficiënt mogelijk te behandelen. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen kan het zijn dat de fysiotherapeut overlegt met collega’s en eventueel andere zorgdisciplines. Daarnaast worden er ook van jou inspanningen verwacht op het gebied van bijvoorbeeld (thuis-) oefeningen om een zo optimaal mogelijk resultaat uit de behandeling te behalen. De fysiotherapeut heeft hierin een coachende en sturende rol. De behandeling kan bestaan uit verschillende vormen van therapie, zoals oefentherapie of manuele therapie.

 

Afsluiting behandelingstraject

Na de laatste behandeling evalueer je samen met de fysiotherapeut het behandelingstraject. Van de fysiotherapeut krijg je een advies mee dat gericht is op het voorkomen van klachten in de toekomst.

 

Wij doen er alles aan om de behandeling en het persoonlijke contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt over de behandeling van je fysiotherapeut. Of je bent ontevreden over de manier waarop je fysiotherapeut of een andere medewerker van onze praktijk met je is omgegaan. Dan is het goed om je klacht kenbaar te maken. Ben je tevreden over de zorg die wij leveren? Dan horen wij dat uiteraard ook graag!