Tarieven fysiotherapie 2022

Omschrijving Tarief
Zitting fysiotherapie * € 35,00
Zitting manuele therapie € 48,00
Groepszitting € 35,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 57,00
Zitting oedeemtherapie € 48,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 48,00
Lange zitting, complexe of meervoudige zorgvragen € 56,00
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 46,50
Zitting geriatrie fysiotherapie € 46,50
Intake en onderzoek na screening € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 46,00
Telefonische zitting fysiotherapie € 16,00
Toeslag behandeling aan huis / uitbehandeling ** € 15,00
Toeslag behandeling in inrichting €   8,50
Toeslag buiten reguliere werktijden tarief + 50%
Eenvoudige, korte rapporten € 36,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 66,50
Intake / onderzoek en advies training (al of niet voor FMF) € 50,00
Niet nagekomen afspraak *** 100 % van het anders in rekening gebrachte tarief
Andullatietherapie, enkele sessie € 14,50
Andullatietherapie, strippenkaart voor 10 sessies € 110,00
Endermotherapie, sessie van 50 minuten € 65,00
Massage, per 25 minuten € 35,00
Sportmedisch consult € 40,00
* hieronder valt ook dry needling, echografisch onderzoek, handtherapie, medical taping en sportfysiotherapie.
** Voor fysiotherapie aan huis is een ‘aan huis’ verwijzing nodig van je huisarts of specialist.
*** een afspraak dien je minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Op maandagochtend in ieder geval voor 09.00 uur.