HartFit

HartFit is een beweeg- c.q. revalidatieprogramma, speciaal samengesteld voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. Tijdens HartFit werk je samen met anderen aan je herstel. Je leert je grenzen opnieuw kennen en verleggen. Bijvoorbeeld:

  • na een hartinfarct
  • na een dotter- en stentbehandeling of bypassoperatie
  • na een hartklepoperatie
  • als je een pacemaker of ICD hebt
  • als je hartfalen hebt
  • veel last hebt van angina pectoris
  • bij een aangeboren hartafwijking

 

Wanneer HartFit

Hartrevalidatie in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk volgt vaak op een revalidatieprogramma vanuit het ziekenhuis. Bij het opstellen van uw trainingsprogramma baseren we ons op de gegevens zoals die door de fysiotherapeut of specialist uit het ziekenhuis aan ons zijn doorgegeven. Uw persoonlijke streefdoelen staan centraal en vormen de richting voor het behandelplan en de training. Ook besteden we aandacht aan het verkrijgen van een actievere leefstijl. Met tussentijdse evaluaties monitoren we uw vooruitgang en koppelen we dit eventueel terug naar uw cardioloog.

Ook als er geen sprake is van een revalidatieprogramma na bovengenoemde aandoeningen in het ziekenhuis bent u bij ons van harte welkom om deel te nemen aan HartFit.

 

HartFit is effectief

Meedoen aan een hartrevalidatieprogramma helpt! Je hebt daarna minder kans op nieuwe hartproblemen en hebt meer vertrouwen in je lichaam. Je leert er omgaan met de gevolgen van de aandoening.

Dat bewegen goed is voor hart en bloedvaten, is bij de meeste mensen wel bekend. Immers: bewegen heeft een positief effect op lichaamsgewicht, bloeddruk, cholesterol- en glucoseniveau.

Minder bekend is dat bewegen ook via een andere weg hart- en vaatziekten helpt voorkomen. Namelijk door de gunstige invloed van bewegen op de gevolgen van stress. Stress is een lang onderschatte risicofactor voor hart- en vaatziekten, maar mogelijk één van de belangrijkste.

Als je al een hart- of vaataandoening hebt, vermindert bewegen de kans op problemen!

De HartFit groep bestaat uit maximaal 8 personen.

 

Waar en wanneer

De HartFit trainingen vinden overdag plaats in de oefenzaal van onze praktijk aan de Zutphenseweg 23C in Vorden.

In overleg wordt gekeken wanneer en op welk tijdstip je kunt starten. Wekelijks train je op hetzelfde moment.

 

Begeleiding

HartFit wordt begeleid door een ervaren fysiotherapeut met specifieke kennis van hart- en vaatziekten.

 

Kosten

Ben je nog geen patiënt bij ons? Dan volgt eerst een intake.

Kijk voor de actuele kosten van een abonnement op de pagina tarieven beweegprogramma’s.

Soms is het mogelijk dat het abonnement kan worden vergoed door je zorgverzekeraar, hierover kun je meer informatie vragen bij je fysiotherapeut. Je hebt dan wel een verwijzing van de specialist of je huisarts nodig.

 

Aanmelden

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@jansenvdberg.nl of bel 0575 – 551507.