Extended Scope Specialist (ESS)

De Extended Scope Specialist (ESS) is een gespecialiseerde fysiotherapeut, afgestudeerd op masterniveau met een aanvullende opleiding in (medische) diagnostiek, behandeling en begeleiding voor beweging gerelateerde problematiek binnen het neuromusculosketale (zenuwen/spieren en gewrichten) domein.

De kerntaak is triage (beoordeling van de urgentie van de hulpvraag) en diagnostiek (het stellen van een diagnose).

Het is een professional die de kennis en kunde van het veelal paramedisch domein (bijv. fysiotherapie) kan combineren met het medisch domein (bijv. de huisartsen en specialisten) en daarmee ‘bruggen kan slaan’ tussen de fysiotherapie en de huisartsen, maar ook specialisten in de 2de lijn (ziekenhuis).

Je kunt dan denken aan het beoordelen (triage & diagnostiek) van de klacht tijdens een eerste afspraak binnen de afdeling fysiotherapie met als doel het bepalen van de juiste gespecialiseerde fysiotherapeut. Maar ook of er wellicht factoren aanwezig zijn, waardoor de patiënt eerst door de huisarts gezien dient te worden. Ook in een latere fase bij het uitblijven van een goed behandelresultaat kan de ESS ingeschakeld worden om mee te denken in het (vervolg)proces.

 

Onze Extended Scope Specialist:
  • Martijn Groot
    Martijn Groot
    Algemeen fysiotherapeut, Orthopedisch manueel therapeut & Dry needling therapeut, Echografie MSK specialist, Extended Scope / anderhalvelijnszorg specialist, BIG-nummer 09056276904

    martijn@jansenvdberg.nl