Tarieven fysiotherapie 2023

Omschrijving Tarief
Zitting fysiotherapie * € 38,00
Zitting manuele therapie € 48,00
Groepszitting € 38,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Zitting oedeemtherapie € 48,00
Lange zitting, complexe of meervoudige zorgvragen € 56,00
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 48,00
Zitting geriatrie fysiotherapie € 48,00
Intake en onderzoek na screening € 63,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Telefonische zitting fysiotherapie € 16,00
Toeslag behandeling aan huis / uitbehandeling ** € 15,00
Toeslag behandeling in inrichting €   8,50
Toeslag buiten reguliere werktijden tarief + 50%
Eenvoudige, korte rapporten € 38,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 69,50
Intake / onderzoek en advies training (al of niet voor FMF) € 50,00
Niet nagekomen afspraak *** 100 % van het anders in rekening gebrachte tarief
Andullatietherapie, enkele sessie € 16,00
Andullatietherapie, strippenkaart voor 10 sessies € 125,00
Endermotherapie, sessie van 50 minuten € 75,00
* hieronder valt ook dry needling, echografisch onderzoek, handtherapie, medical taping en sportfysiotherapie.
** Voor fysiotherapie aan huis is een ‘aan huis’ verwijzing nodig van je huisarts of specialist.
*** een afspraak dien je minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Op maandagochtend in ieder geval voor 09.00 uur.